SAMENWERKING

‘Als netwerk denken en werken’

In de rubriek 1+1 = 3 gaat het over de meerwaarde van samenwerking. Om een samenwerking effectief te maken is goede afstemming nodig. Zorgcoördinator Renate Cirkel van de vmbo-school Loket Zwijndrechtse Waard en Osman Karabag van LVS werken intensief met elkaar samen in het ondersteuningsteam zoekend naar een effectieve de-escalatie van schoolverzuim.

Renate Cirkel, Loket Zwijndrechtse Waard: ‘Samen zoeken naar een effectieve aanpak’

‘Iedere 6 weken komt het ondersteuningsteam bij elkaar. Dit is een breed multidisciplinair overleg met LVS, het schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, onze vaste jeugdteamprofessional en begeleiders van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. We bespreken daar de actuele casussen. De dagdagelijkse kwesties spreek ik meestal wekelijks door met Osman en met de jeugdteamprofessional. Daarnaast is er ieder halfjaar een overleg over onze aanpak. Dit is nog breder, met ook het jongerenwerk Diverz. Dit tezamen is voor ons een werkzame modus.’

‘Zo’n 550 leerlingen volgen bij ons praktijkgericht (beroeps)onderwijs. Ongeveer 30 tot 40 procent van de zorgmeldingen voor het ondersteuningsteam heeft te maken met de thuissituatie. Om samen de juiste aanpak te kunnen realiseren, is het belangrijk dat leerling, ouders en school goed samenwerken. Toch zien we dat nóg eerder kunnen ingrijpen wenselijk kan zijn. Daartoe hebben we drie initiatieven genomen. We hebben een zorgroute uitgeschreven voor docenten waarin staat wanneer en waarover ze hun zorgen kunnen uiten en bij wie. Daarnaast zoeken we meer verbinding met de ouders, via voorlichtingsavonden, nieuwsbrieven en een ouder-responsgroep. En ten slotte vragen we actief naar ‘best practices’ bij andere scholen: hoe doen jullie dit?’

Osman Karabag, LVS ZHZ: ‘Echt resultaat’

‘Nog niet zo lang geleden is LVS overgestapt van een strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (SAS) naar methodische aanpak schoolverzuim (MAS). Daarvoor is vroegtijdig signaleren, meedenken en aanpakken noodzakelijk. Dat moeten we doen, samen met andere partijen zoals scholen en jeugdteams. Langzaam merken we dat deze partners zien dat wij meer zijn dan ‘controleurs’, dat we effectief kunnen meedenken, handvatten kunnen bieden en sámen kunnen zorgen voor de-escalatie van verzuim. Bij steeds meer (vmbo) scholen zijn we een vaste schakel. De samenwerking met Loket Zwijndrechtse Waard is hiervoor hét voorbeeld.’

‘Met Loket hebben we structurele overlegmomenten ingebouwd. Alle ketenpartners hebben er nu hun aandacht bij en dat geeft echt resultaat! Er zijn minder escalaties en we hebben vaker adviesgesprekken met ouders. Soms zijn ouders nog terughoudend, maar door onze nieuwe aanpak zien zij sneller in dat wij geen boeman zijn die maatregelen oplegt, maar juist maatregelen willen helpen voorkomen. We geven ze tips over de ondersteuning van hun kind. Met zorgcoördinator, schoolarts en het jeugdteam heb ik nu veelvuldig contact. Als ketenpartners weten we elkaar te vinden en maken we gretig gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Ook in het primair onderwijs zou deze aanpak nog meer kunnen groeien, door de ‘best practices’ uit de samenwerking met Loket ook daar toe te passen.’

Wil je reageren of meer weten? Laat het ons weten.