Cees Vermeer:

‘Daden maken het verschil’

‘Samen voor gezond’ is natuurlijk prachtig, maar we moeten oppassen dat we straks niet allemaal voor gezond gaan. In 2020 werkten er 1,4 miljoen mensen in de zorg, oftewel 1 op de 7 werkenden. In 2040 zullen er volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad (SER) meer dan 2 miljoen mensen nodig zijn in de zorg. Dat is dan 1 op de 4 werkenden. De belangrijkste oorzaken zijn de vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Omdat we als samenleving ook behoefte hebben aan bakkers, boeren, bouwvakkers en vele, vele andere beroepen, staan we voor een forse opgave.

Minder mensen in de zorg…

Om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden zijn tussen het ministerie van VWS en een groot aantal zorgpartners afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord. Het aandeel mensen dat in de zorg werkt mag de komende jaren niet verder stijgen. Dat is natuurlijk makkelijker opgeschreven dan gedaan. Veel hangt af van de vraag of we erin slagen om de behoefte aan zorg te verminderen. En dat is weer afhankelijk van de vraag hoe succesvol we zijn in het bevorderen van de publieke gezondheid en maatregelen buiten de ‘cure’ en ‘care’.

… meer preventie, meer samenwerking

Ook de Nederlandse gemeenten hebben het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Daarmee tekenen ze voor afspraken over de gemeentelijke inzet voor preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Met deze opgave gaat de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst samen met de partners aan de slag. Voor een goede, toegankelijke en betaalbare zorg zullen we ‘samen voor gezond’ moeten gaan. In dit magazine lezen we dat het niet bij mooie woorden blijft. Het zijn de daden die het verschil maken.

Cees Vermeer, directeur publieke gezondheid DG&J ZHZ