De heroïek van preventie. Door stevig in te zetten op preventie gaat het minder vaak mis. En gaat het vaker minder mis.

GGD ZHZ GGD voert campagne vóór gezonde leefstijl, tégen dementie. 'We bedoelen niet alleen de inwoners, maar ook de professionals.'

'Melden geoorloofd verzuim kost veel en levert weinig op'. Lees de reacties van een jeugdarts en een manager dienstverlening op deze stelling.

Herman Meinhardt (75), Gorinchem: 'Gezond bezig zijn is voor mij rekken, strekken, genieten en van betekenis blijven.'

Verbindende schakel in het lokale netwerk van veiligheid en zorg blijkt succesvol. Ilona van den Boogaard, wijk-GGD’er en Teamleider Zorgregie OGGZ, vertelt.

Paul van Hattem tijdelijk terug naar ‘jeugd’: ‘In je eentje sla je geen deuk in een pakje boter’.

We delen de resultaten van de Kindmonitor 2021. De monitor geeft een stand van zaken rond gezondheid, welzijn, opvoeding en leefwijze van kinderen van 6 maanden tot 12 jaar in de regio.

Arts infectieziekte-bestrijding Ellen Verspui over gezonde leefstijl en corona: 'Vaccineren hoort wat mij betreft bij gezonde leefstijl'.

In de rubriek 1+1 = 3 gaat het over de meerwaarde van samenwerking. Een LVS-Matchmaker en het Leerwerkloket gaan samen om Camichel staan.

In elke editie publiceren we de ‘pareltjes’ van wat we in de (sociale) media tegenkomen over het topic 'gezondheid'.

COLOFON

Samen voor Gezond is het digitale magazine voor alle ketenpartners van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Om kennis en inspiratie te delen en de samenwerking verder te verbeteren. Voor betere gezondheid, voldoende veerkracht en meer kansen. Samen voor Gezond verschijnt enkele keren per jaar onder verantwoordelijkheid van de DG&J, met bijdragen van de organisatieonderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. Denkt u dat dit e-zine ook interessant is voor een van uw relaties? Stuur het gerust door! Nog geïnteresseerd in voorgaande edities? Klik hier. De redactie van Samen voor Gezond is per e-mail bereikbaar. Concept, tekst en vorm: T&IC, Delft.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Karel Lotsyweg 40 3318 AL Dordrecht 078 – 770 85 00 www.dienstgezondheidjeugd.nl