Miranda Janssen over gecombineerde leefstijlinterventie

‘Overgewicht gaat alle zorgverleners aan’

In ‘Een blik op morgen’ vragen we experts uit het veld hun visie met ons te delen. Verfrissend. Onverwacht. Inspirerend. En soms een tikkeltje activistisch, zoals deze keer Miranda Janssen. Als leefstijlcoach en manager van leefstijlcentrum Your Health Spot (YHS) is zij betrokken bij de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). ‘De centrale organisatie staat; nu werken we aan beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle (para)medische zorgverleners. We moeten allemaal en eenduidig werken aan het terugdringen van overgewicht.’

Miranda: ‘De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een landelijke interventie om mensen met ernstig overgewicht – een BMI van 30 of hoger – gestructureerd naar een betere leefstijl te begeleiden. Na verwijzing door een huisarts worden cliënten 24 maanden groepsgewijs én individueel gecoacht door leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten. Sinds januari 2021 is er een regioakkoord GLI tussen gemeenten in Zuid-Holland Zuid, de GGD en de zorggroepen DrechtDokters en HenZ. Vanuit YHS hebben we dit akkoord ondertekend in de rol van regiocoördinator. Om huisartsen/POH’s en GLI-coaches te ontzorgen hebben we een centrale organisatie opgezet en een database ingericht voor analyse van de resultaten. Zo hebben we zicht op wat er in de regio gebeurt en kunnen we gericht verbeteringen doorvoeren.’ In teams werken

Miranda: ‘De vraag is groot: in onze regio zijn al ruim 1.700 mensen verwezen en 87 groepen gestart. We hebben een hoger en sneller stijgend percentage volwassenen met overgewicht dan landelijk, en tegelijkertijd een tekort aan GLI-coaches. Er zijn nu 38 deelnemende coaches, maar zeker het dubbele aantal is nodig. Ook de specialisaties zijn nog niet divers genoeg. We hebben relatief veel fysiotherapeuten, maar te weinig leefstijlcoaches en bijna geen diëtisten als GLI-coach. En nu trekt vaak 1 coach een groep, terwijl we juist willen dat multidisciplinaire teams een groep begeleiden. Zeker nu we overwegen over te stappen naar de GLI-licentie SLIMMER van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, waarin een sterkere beweegcomponent is opgenomen. Dan hebben we wel voldoende enthousiaste zorgverleners nodig om de teams te vormen!’

'Er zijn nu 38 deelnemende coaches, maar zeker het dubbele aantal is nodig. En nu trekt vaak 1 coach een groep, terwijl we juist willen dat multidisciplinaire teams een groep begeleiden.'

Effectiviteit verhogen

Miranda: ‘Bij de deelnemers die in 2021 zijn begonnen, zien we een gemiddelde BMI-daling van 3,2 punten. Dat is al een mooi resultaat, maar ik weet zeker dat we (veel) beter kunnen. Er is nu nog uitval door gebrek aan motivatie bij de deelnemers of onvoldoende begeleidingsuren; gedragsverandering is complex en vraagt intensieve begeleiding. Daarnaast zijn het – omdat er lange tijd onvoldoende aandacht was voor leefstijl – vaak complexe casussen. Dat vereist veel expertise binnen een GLI-team en kost veel tijd, die slechts beperkt wordt vergoed. Binnen het samenwerkingsverband werken we nu aan een plan voor betere resultaten tegen gelijkblijvende kosten. Dankzij de verhoging van het GLI-tarief en een kostenbesparing dankzij de centrale organisatie, kunnen we volgend jaar meer begeleidingsuren bieden. Daarnaast zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om ons programma te verbeteren, zoals een online leeromgeving, een leefstijlapp en samenwerking met gedragswetenschappers om programma en materiaal te optimaliseren. Ook willen we de kwaliteit van de GLI verhogen door GLI-coaches trainingen aan te bieden. Hiervoor werken we samen met de ervaren landelijke opleider AVLEG.’

Fase 2.0

Miranda: Voor onze regio wordt 2023 het jaar van de GLI Fase 2.0! We gaan gezamenlijk een nog beter, completer en effectiever programma neerzetten. Daar zijn in onze regio naast de zorggroepen, gemeenten en GGD veel zorgprofessionals bij betrokken, die een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen om het overgewicht in Zuid-Holland Zuid terug te dringen en onze inwoners (weer) aan het roer van hun eigen gezondheid te zetten. Ik roep graag alle leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten, die nog niet zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband, op om dit alsnog te doen. Samen maken we Zuid-Holland Zuid gezonder!’