‘Gezondheid’ in al zijn facetten voor alle soorten doelgroepen is een populair ‘topic’. Het is veel besproken, bediscussieerd, beschreven, betwitterd en bezongen. In elke editie publiceren we de ‘pareltjes’ van wat we in de (sociale) media tegenkomen. Ook iets tegengekomen om te delen? Mail het naar de redactie van het Samen voor Gezond-magazine.

Op zoek naar effectieve aanpak: meisjes vaker gestrest dan jongens

Maandag 10 oktober was de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. Ter gelegenheid daarvan organiseerde de GGD ZHZ een bijeenkomst Mentale Gezondheid voor ambtenaren volksgezondheid, jeugd en onderwijs. Doel was om in samenspraak met gemeenten tot een effectieve aanpak te komen van de mentale gezondheid onder jongeren. Aanleiding waren de cijfers uit de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, waaraan ook GGD ZHZ heeft deelgenomen. Lees hier verder

Grote rol voor zorgverlener bij succesvolle Stoptober

Als deze editie van het Samen Voor Gezond Magazine verschijnt, zitten we midden in Stoptober, de landelijke campagne waarin duizenden mensen een poging doen 28 dagen niet te roken – om daarna te proberen het definitief vol te houden. De rol van een zorgverlener blijkt hierbij doorslaggevend!

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat Stoptober effectief is. Van de Stoptober-deelnemers houdt 70% het 28 dagen vol, na 3 maanden rookt nog steeds meer dan de helft niet en na een jaar een kwart. Bovendien blijkt, dat wie 28 dagen weet te stoppen, 5 maal meer kans heeft om ooit definitief te stoppen.

Het succes van Stoptober wordt – volgens de deelnemers – bepaald door 4 factoren: de Stoptober-app, het ‘samen stoppen’-aspect, de overzichtelijke tijdsduur … en de zorgverlener! Het blijkt dat het stopadvies van een zorgverlener vaker leidt tot een succesvolle stoppoging!

[bron voor dit nieuwsbericht]

Directeur GGD GHOR Nederland Ton Coenen: ‘Kracht van GGD’en benutten bij preventie’

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat de overheid onlangs heeft gesloten met gemeenten en zorgpartijen is veel geld vrijgemaakt. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden wordt er vooral ingezet op preventie voor verdere verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van Nederlanders. Hier komt – binnen een totale zorgbegroting van 103 miljard euro – 90 miljoen euro voor beschikbaar. Genoeg? Niet genoeg? Lees hier verder

Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) werkt aan koerswijziging

De 10 gemeenten die samenwerken in de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) kijken aan tegen een overschrijding van 13,2 miljoen euro op de jeugdzorgbegroting 2021. Tijd voor een koerswijziging! Lees hier verder.

Aandacht voor pesten op school gaat hele jaar door

De nationale Week tegen Pesten is weliswaar al voorbij, maar dat wil niet zeggen dat scholen nu tot volgend jaar hoeven te wachten. Op de website www.weektegenpesten.nl is het hele jaar door lesmateriaal beschikbaar, om pesten onder de aandacht te brengen. Ook de politiek heeft hier aandacht voor. Lees hier verder.

Wil je reageren of meer weten? Laat het ons weten.