'Daden maken het verschil. Veel hangt af van de vraag of we erin slagen om de behoefte aan zorg te verminderen.'

‘Voor schoolkinderen is gezonde voeding absolute noodzaak', zegt Jenna Davies, Projectleider Publieke Gezondheid & Regiocoördinator JOGG.

'Corona heeft geleerd dat afstandsonderwijs in alle situaties mogelijkheden biedt’. Lees de reacties van de eigenaar van ‘NoMadness In My Bus’ en de Coördinator Kwaliteit en Innovatie bij LVS op deze stelling.

Theo Bakker, Papendrecht: 'Het leven is betrekkelijk, dus pluk de dag! Ik doe vooral wat me energie geeft en blij maakt. Dat is mijn recept!'

Ging het eerst om vooral basale zorg, langzaam maar zeker wordt de behoefte breder en specifieker. Aniek Ennen is coördinator van de inzet in onze regio.

Deskundige infectiepreventie Gera Clarkson over haar nieuwe rol: ‘Ik heb me nog geen moment overbodig gevoeld!’

Voor een effectief gezondheidsbeleid is een andere benadering nodig dan tot nog toe gewoon was. Een beloftevolle nieuwe manier is die van de zogenoemde ‘complex health system’-benadering.

Miranda Janssen over gecombineerde leefstijlinterventie: ‘Overgewicht gaat alle zorgverleners aan’.

In de rubriek 1+1 = 3 gaat het over de meerwaarde van samenwerking. Zorgcoördinator Renate Cirkel van de vmbo-school Loket Zwijndrechtse Waard en Osman Karabag van LVS werken intensief met elkaar samen in het ondersteuningsteam zoekend naar een effectieve de-escalatie van schoolverzuim.

In elke editie publiceren we de ‘pareltjes’ van wat we in de (sociale) media tegenkomen over het topic 'gezondheid'.

Remco (gefingeerde naam) is 20 jaar, woont in Dordrecht en is gestopt met zijn mbo-opleiding Logistiek. Gelukkig zit hij dankzij de inzet van een Matchmaker snel op de goede weg, naar een diploma én een baan!

COLOFON

Samen voor Gezond is het digitale magazine voor alle ketenpartners van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Om kennis en inspiratie te delen en de samenwerking verder te verbeteren. Voor betere gezondheid, voldoende veerkracht en meer kansen. Samen voor Gezond verschijnt enkele keren per jaar onder verantwoordelijkheid van de DG&J, met bijdragen van de organisatieonderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. Denkt u dat dit e-zine ook interessant is voor een van uw relaties? Stuur het gerust door! Nog geïnteresseerd in voorgaande edities? Klik hier. De redactie van Samen voor Gezond is per e-mail bereikbaar. Concept, tekst en vorm: T&IC, Delft.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Karel Lotsyweg 40 3318 AL Dordrecht 078 – 770 85 00 www.dienstgezondheidjeugd.nl