Opvang Oekraïense vluchtelingen

‘Behoefte wordt breder en specifieker’

De geopolitiek verandert zó snel, dat we alweer bijna zijn vergeten hoe meer dan 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne sinds dit voorjaar in Nederland veiligheid zochten. Velen hebben intussen een meer of minder permanente plek gevonden ergens in Nederland, zo ook in Zuid-Holland Zuid. Bij de opvang en zorg voor deze mensen zijn veel partijen betrokken, ook van de Dienst Gezondheid & Jeugd. De meeste taken liggen bij de GGD. Ging het eerst om vooral basale zorg, langzaam maar zeker wordt de behoefte breder en specifieker. Aniek Ennen is coördinator van de inzet in onze regio.

Een speciaal projectteam binnen de GGD coördineert de zorg rond Oekraïense vluchtelingen in de regio. Dit team staat in nauw contact met de GGD GHOR, met gemeenten en met bijvoorbeeld huisartsen. ‘Onze eerste zorg als GGD is de schouwing van de opvanglocaties en de daaropvolgende inspecties, om te kijken of de leefomgeving gezond is,’ vertelt Aniek. ‘Dit doen we zoals we dit ook doen bij COA-locaties voor vluchtelingen uit andere landen en kon dus snel worden opgepakt. Op dit moment heeft de overheid bepaald dat iedere veiligheidsregio maximaal 2.500 Oekraïense vluchtelingen opvangt. Wij doen dat verspreid over 14 locaties.’

Aniek Ennen, Coördinator vluchtelingenopvang Oekraïne ZHZ.

Vinger aan de pols

De hulpverleners van de GGD bezoeken de opvanglocaties regelmatig. ‘Zij zijn er voor allerhande gezondheidsvragen en -adviezen,’ vervolgt Aniek. ‘Zo houden we een vinger aan de pols en bieden we een aanspreekpunt. Waar nodig sturen we mensen door naar een huisarts of psychosociale hulp. We geven preventie-advies over COVID-19. En, omdat de vaccinatiegraad onder de vluchtelingen laag is, komt er een vaccinatieteam langs en een jeugdarts voor (onder andere) het Rijksvaccinatieprogramma. Mocht er sprake zijn van een uitbraak van corona of andere infectieziektes, dan bieden we natuurlijk ondersteuning. Nadat hier vragen over kwamen, geven we op sommige locaties ook seksuele voorlichting.’

De nieuwe opvanglocatie in Groot-Ammers

'De hulpverleners van de GGD bezoeken de opvanglocaties regelmatig. Zij zijn er voor allerhande gezondheidsvragen en -adviezen.'

Goede communicatie

‘We besteden veel aandacht aan goede communicatie,’ geeft Aniek aan. ‘We pakken dit per thema op, vaak samen met de GGD GHOR. Informatie over bijvoorbeeld COVID-zelftesten is nu beschikbaar in het Oekraïens en het Russisch. Er hangen posters met COVID-preventietips en met informatie over vaccineren. Daarnaast hebben we voorlichtingsvideo’s gemaakt over diverse relevante gezondheidsthema’s. Zelfs voor betrokken hulpverleners is er een speciale website waarop zij kunnen terugvallen.’

Veiligheid en gezondheid

De crisisopvang gaat nu steeds vaker over in langdurige opvang. Hierdoor worden ook de processen meer zoals bij de reguliere opvang van vluchtelingen. Binnen de DG&J is er daardoor vaker contact tussen de verschillende diensten. Aniek: ‘Het team Gezondheidsbevordering komt in actie bij vragen en Veilig Thuis staat paraat voor als zich meldingen voordoen.’ Zij besluit: ‘Voorop staat dat alle Oekraïense vluchtelingen zich veilig en gezond voelen in onze regio en dat als zich iets voordoet, zij gemakkelijk de juiste mensen weten te vinden en kunnen bereiken. Daar doen we het voor.’

Heb je vragen of wil je meer weten? Laat het ons weten!