‘Samen voor gezond’ of ‘alleen tegen beperkingen’. De vraag is wat het beste de dagelijkse werkelijkheid van onze inwoners uitdrukt.

Lang thuiszitten is schadelijk voor jongeren. Daarom is er nu de Doe-agenda Thuiszitters. Projectleiders Erwin Keuskamp en Elisabeth van Leeuwen vertellen.

‘Een (onbedoelde) zwangerschap is de verantwoordelijkheid van de cliënt’. Lees de reacties van een ambulant persoonlijk begeleider en een jeugdzorgmedewerker op deze stelling.

Pauline uit Zwijndrecht: 'Gezond bezig zijn is voor mij dagelijks van essentieel belang. En dan heb ik het met name over mijn mentale gezondheid.'

De collega's van het Programma Seksuele Gezondheid helpen het bespreekbaar maken.

Matchmaker Femke Verbeek vertelt over de persoonlijke aanpak, de resultaten en het afbreukrisico van haar werk.

Onderzoek in de regio laat onder meer zien dat long COVID grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven en gerichte aanpak noodzakelijk is.

Math Habets uit Stein over toegankelijkheid openbare ruimte: ‘Draagvlak bereik je alleen door bewoners te betrekken’

In de rubriek 1+1 = 3 gaat het over de meerwaarde van samenwerking. Tien jaar JOGG in Dordrecht heeft die meerwaarde bewezen.

In elke editie publiceren we de ‘pareltjes’ van wat we in de (sociale) media tegenkomen over het topic 'gezondheid'.

COLOFON

Samen voor Gezond is het digitale magazine voor alle ketenpartners van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Om kennis en inspiratie te delen en de samenwerking verder te verbeteren. Voor betere gezondheid, voldoende veerkracht en meer kansen. Samen voor Gezond verschijnt enkele keren per jaar onder verantwoordelijkheid van de DG&J, met bijdragen van de organisatieonderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. Denkt u dat dit e-zine ook interessant is voor een van uw relaties? Stuur het gerust door! Nog geïnteresseerd in voorgaande edities? Klik hier. De redactie van Samen voor Gezond is per e-mail bereikbaar. Concept, tekst en vorm: T&IC, Delft.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Karel Lotsyweg 40 3318 AL Dordrecht 078 – 770 85 00 www.dienstgezondheidjeugd.nl