Cees Vermeer:

Hoe realistisch is ‘zelfredzaamheid’?

‘Samen voor gezond’, wie kan daar nu op tegen zijn? Drie woorden met een positieve lading: samen, vóór, gezond. Het tegenoverstelde zou zijn: ‘alleen tegen beperkingen’. En dat wil niemand. De vraag hierbij is echter wat het beste de dagelijkse werkelijkheid van onze inwoners uitdrukt.

‘Samen voor gezond’ is een oproep aan bestuurders, managers en professionals. Dit magazine geeft mooie voorbeelden van wat we in onze regio met elkaar weten te bereiken door samen te werken: de ‘Doe-agenda Thuiszitters’, jongeren gezond krijgen en houden, voortijdig schoolverlaters op weg helpen, mensen in een kwetsbare positie laten nadenken over hun kinderwens, hun seksualiteit en anticonceptie. Dit zijn voorbeelden van prestaties die alleen kunnen lukken door samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs.

Deze voorbeelden laten ook zien dat er een realistisch besef nodig is van wat we van inwoners op de moeilijke momenten in hun levens kunnen verwachten – in het stellen van doelen, van in actie komen, van volhouden, en van omgaan met verleiding en tegenslag. Weten en willen is nog wat anders dan doen. Wanneer we verwachten dat inwoners altijd zelfredzaam zijn, dan zal het voor velen ‘alleen tegen beperkingen’ zijn. En dat is niet gezond – niet voor de mensen, niet voor de samenleving en niet voor het openbaar bestuur.

Cees Vermeer, directeur publieke gezondheid DG&J ZHZ