Long COVID: grote gevolgen voor dagelijks leven

Een deel van mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus ervaart langdurige gezondheidsklachten. Dit is beter bekend als long COVID. Er is nog veel onbekend over de omvang, aard en gevolgen van van long COVID. Onderzoek in de regio laat onder meer zien dat het grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven en gerichte aanpak noodzakelijk is.

HET ONDERZOEK

  • Doelgroep Om een beeld te krijgen van de omvang, aard en gevolgen van long COVID in de regio ZHZ zijn 33.903 inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd voor een online enquête. Zij waren tussen 1 juni 2020 en 1 mei 2021 positief getest op het coronavirus bij de GGD.
  • Deelnemers 5.550 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld. Van de respondenten was 60% vrouw, de gemiddelde leeftijd bedroeg 48 jaar.
  • Uitvoerders Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennisprogramma van GGD Zuid-Holland Zuid in samenwerking met academische werkplaats CEPHIR van het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam).

Extra risico

Hoe ernstiger het verloop, hoe hoger het risico op long COVID, maar ook een mild of matig verloop kan tot langdurige klachten leiden. Vrouwen, mensen met obesitas of een chronische aandoening, zoals longziekte, diabetes, of een depressie hebben een hoger risico.

Langdurige klachten

Van de 5.550 inwoners van Zuid-Holland Zuid die besmet zijn geweest met het coronavirus en die deel hebben genomen aan het onderzoek gaf 70% aan langdurig gezondheidsklachten te hebben.

Diverse klachten

De aard van long COVID is divers. Denk aan benauwdheid, pijn op de borst, vermoeidheid, kortademigheid, slaapproblemen en een verminderd uithoudingsvermogen.

Groot effect

Het effect op het dagelijks leven is groot, met name op het gebied van werk.

Voorkomen

Het voorkómen van een ernstig ziekteverloop verkleint de kans op long COVID. In het onderzoek komen 3 preventieve elementen duidelijk naar voren:

  1. Opbouw en behoud van een goed werkend immuunsysteem.
  2. Een gezonde levensstijl.
  3. Een gerichte aanpak, met speciale aandacht voor risicogroepen.

Wil je reageren of meer weten? Laat het ons weten.